DE PRAKTIJK


PSYCHOLOOG IN DEZE PRAKTIJK

M.B. van Dijk


   Mart van Dijk
   m.b.vandijk@psyvdha.nl


   BIG reg.nr. 49049138325
   Agb-code 94000476
 

  

 
De aan de praktijk verbonden psycholoog is:

- Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd.

- Gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog.

- Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.

- Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

- Aangesloten bij de Utrechtse Psychologen Coöperatie.

- Aangesloten bij de Stichting Utrecht Oost GEZond. We werken samen met de huisartsenpraktijken

  Aletta, Biltstraat, Bosboomstraat, De Reiger, Homeruslaan en Koningslaan.

 
Onze praktijk is gestart in 1986. Wij vormen een eerstelijnspraktijk: we richten ons op het verlenen van zorg ‘dicht bij huis’. Waar nodig of wenselijk (maar alleen met uw toestemming) kan makkelijk contact worden gelegd met andere zorgverleners. Wij streven ernaar dat dezelfde psycholoog zorgt voor diagnose en behandeling: zo wordt continuïteit van de zorg gewaarborgd. Bij ziekte of vakantie nemen wij voor elkaar waar, waardoor ongewenste pauzes in de behandeling vermeden kunnen worden.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ (geestelijke gezondheidszorg) verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Hier vindt u de goedgekeurde kwaliteitsstatuten van onze praktijk:

van_Dijk_kwaliteitsstatuut.pdf

PROBLEMEN
Van Dijk & Hoog AntinkIn onze eerstelijnspsychologenpraktijk wordt hulp geboden bij diverse problemen, zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten, spanningsklachten, relatieproblemen, seksualiteitsproblemen, psychische problemen met werk, studie of werkloosheid, en andere problemen waarbij u hulp nodig heeft. Een groot deel van deze hulp wordt vergoed, zie de pagina Tarieven.

Als er buiten kantooruren hulp nodig is dan raden wij u aan contact op te nemen met de Huisartsenpost. Voor inwoners van de stad Utrecht is het telefoonnummer 0900-4501450.
Zo nodig verwijst de arts naar de Crisisdienst.