KLACHTREGELING


Door het lidmaatschap van de beroepsvereniging zijn wij gebonden aan kwaliteitseisen en toetsing. Wij houden ons aan de bijbehorende beroepscode.

Bij vragen of klachten verzoeken wij u deze met ons te bespreken. Zo mogelijk wordt er in overleg een oplossing gevonden. Mocht dit toch niet lukken dan kan er van de volgende mogelijkheden gebruik gemaakt worden:

  • De klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info)
  • De klachtenregeling van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl)
  • Op grond van de wet BIG kan er een klacht ingediend worden bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)